Polityka prywatności

 1. WSTĘP

 

Dążymy do ochrony Państwa prywatności. W tym celu opracowaliśmy niniejsze zasady prywatności i cookie, aby pomóc Państwu zrozumieć, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe oraz inne informacje uzyskane od Państwa. Rozumiemy, że przekazując nam informacje dotyczące swojej osoby, jednocześnie akceptują Państwo postanowienia niniejszej polityki Prywatności (zwanej dalej „Polityką Prywatności”). Jeśli nie akceptują Państwo tych zasad, prosimy o nie przesyłanie nam informacji dotyczących swojej osoby. Przekazane nam przez Państwa informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych poniżej.

Ilekroć w tekście Polityki Prywatności pojawiają się sformułowania „Diageo”, „my”, „nasze” lub „Firma”, należy rozumieć je jako odnoszące się do Diageo Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 31, 01-208, Warszawa.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Ewentualne zmiany postanowień Polityki Prywatności będą obowiązywać z dniem opublikowania na niniejszej stronie internetowej (zwanej dalej „Witryną”). Zalogowanie się na stronę główną Witryny będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Państwa naszej Polityki Prywatności, włączając jej zmiany.

 

 1. WIEK POZWALAJĄCY NA ZGODNY Z PRAWEM ZAKUP ALKOHOLU

 

Prosimy o niepodawanie nam danych osobowych, o ile nie ukończyli Państwo 18 lat. Przyjęte przez nas zasady sprawiają, że jesteśmy przeciwni zbieraniu danych osobowych od osób, które nie osiągnęły wieku uprawniającego do zgodnego z prawem zakupu napojów alkoholowych. Jeżeli uzyskamy informację lub uznamy, że ktoś, kto nie osiągnął wieku uprawniającego do zgodnego z prawem zakupu, podał nam swoje dane osobowe, dołożymy wszelkich starań w granicach rozsądku, aby usunąć takie dane z naszej bazy albo zachować je w bazie oraz oznaczyć odpowiednio w celu zapewnienia, że dane te nie będą w żaden sposób wykorzystywane.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

Dane osobowe (zwane dalej „Danymi” lub „Danymi osobowymi”) to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Nie dotyczy to informacji w formie zagregowanej, gdzie zidentyfikowanie poszczególnych osób jest niemożliwe.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzanie Danych osobowych (zwane dalej „Przetwarzaniem Danych osobowych”) obejmuje jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

Zobowiązujemy się do zbierania tylko tych Danych osobowych, na przetwarzanie których będziemy posiadali podstawę prawną. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach wskazanych w punkcie 6 poniżej. W przypadku zamiaru przetwarzania tych Danych w innych celach, będziemy to robić tylko, jeżeli otrzymamy od Państwa stosowną zgodę lub będziemy dysponować odpowiednią podstawą prawną.

Przetwarzanie Państwa Danych osobowych będzie prowadzone przez czas ważności Państwa konta utworzonego na Witrynie oraz przez okres korzystania z oferowanych przez nas usług. O ile wyrażą Państwo na to zgodę, Przetwarzanie Danych osobowych może być prowadzone także po tym okresie.

Mogą Państwo przekazywać nam swoje Dane osobowe w następujących przypadkach: kiedy chcą Państwo zadać nam pytanie lub wysłać komentarz; kiedy rejestrują się Państwo na stronie; kiedy wypełniają Państwo ankietę albo inny formularz zawierający Dane; kiedy proszą nas Państwo o informacje, biorą udział w konkursach; piszą posty przy użyciu usług interaktywnych; takich jak fora użytkowników lub listy dyskusyjne; lub korzystają Państwo z promocji.

Mogą Państwo zdecydować, czy chcą otrzymywać od nas wiadomości – z wyjątkiem informacji, które przekażemy Państwu na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub które będą niezbędne do właściwego wykonania naszych usług. Możemy też zwrócić się do Państwa z prośbą o złożenie wymaganych prawem oświadczeń. Administratorem Danych przetwarzającym Państwa Dane osobowe, w tym danych eksploatacyjnych, o których mowa w punkcie 5 Polityki Prywatności, które zostały zebrane przez nas w sposób zautomatyzowany w zakresie dotyczącym sposobu korzystania z naszej Witryny i usług, będzie Diageo Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa. Administrator Danych będzie przetwarzać Państwa Dane osobowe w celach wskazanych w punkcie 6 niniejszej Polityki Prywatności. Macie Państwo prawo wglądu do swoich Danych oraz ich poprawiania w sposób opisany w punkcie 9. Podanie Danych jest dobrowolne. Wszelkie działania polegające na Przetwarzaniu Danych osobowych odbywać się będą na zasadach wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Prosimy Państwa o niezwłoczne dokonywanie aktualizacji przekazanych przez Państwa Danych osobowych w przypadku ich zmiany.

 

 1. WYKORZYSTANIE „COOKIES” W WITRYNIE

 

Jak wiele innych stron, wykorzystujemy „cookies”, które pozwalają nam zdobywać oraz przechowywać informacje o osobach odwiedzających Witrynę.

 

Pliki cookies to pliki tekstowe zawierające niewielkiej ilości informacje, które są zapisywane na Państwa urządzeniu, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Pliki cookies są wtedy wysyłane zwrotnie do strony internetowej, z której pochodzą przy każdej następnej wizycie, lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje przedmiotowe pliki cookies. Pliki cookies są użyteczne gdyż pozwalają stronie internetowej rozpoznać urządzenie osoby, która wcześniej ją odwiedziła.

 

Możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o plikach cookies na stronie www.aboutcookies.org. Pliki cookies spełniają wiele różnorodnych zadań, przykładowo pozwalają Państwu na efektywną nawigację pomiędzy stronami oraz zapamiętują Państwa preferencje. Cookies zapewniają także, że reklamy wyświetlane Państwu on-line odpowiadają Państwa zainteresowaniom.

 

Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym, np. komputerze lub telefonie komórkowym, pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny Diageo Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31, 01-208, Warszawa.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

 1. dostosowania zawartości Witryny do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z Witryny; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić Witrynę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Państwo korzystają z Witryny, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

 3. utrzymania Państwa sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musicie Państwo na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać swoich danych;

 4. monitorowania ruchu w Witrynie, np.:

 5. ustalenie adresu IP, z którego łączą się Państwo z Witryną,

 6. ustalenie typu przeglądarki i systemu operacyjnego, jakiego Państwo używają,

 7. określenie daty i godziny połączenia się z Witryną,

 8. odnotowanie stron, na które Państwo wchodzą w obrębie Witryny,

 9. ustalenie adresu strony, z której weszli Państwo do naszej Witryny,

 10. obsługi transakcji, na przykład zakupów przy użyciu karty kredytowej.

 

Jakie rodzaje cookies są wykorzystywane przez tą Witrynę?

 

Cookies, które mogą być używane na tej Witrynie zostały sklasyfikowane w kategorie wymienione w wytycznych dotyczących plików cookies Międzynarodowej Izby Handlu Wielkiej Brytanii („International Chamber of Commerce UK”):

 

I kategoria: „Ściśle Niezbędne” Pliki Cookies

 

Te pliki cookies są niezbędne do poruszania się przez Państwa po stronie internetowej i używania jej funkcjonalności, takich jak odwiedzanie bezpiecznych części strony internetowej. Bez tych plików cookies usługi, o które Państwo wnioskowaliście, jak koszyki na zakupy lub e-billing, nie mogą zostać udostępnione.

 

Jakiego typu „Ściśle Niezbędnych” Plików Cookies używamy na Witrynie?

 

Przykładem „Ściśle Niezbędnych” Plików Cookies, których możemy używać na tej Witrynie są Pliki Cookies „Zarządzające Treścią” (Content Management Cookies), które są wymagane przez Witrynę dla systemu zarządzania treścią w celu jego działania oraz Pliki Cookies „Szablony Preferencji” (Template Preference Cookies), które są niezbędne dla stron internetowych przeznaczonych dla użytkowników telefonów komórkowych, i które powodują, że te strony wyglądają w sposób zgodny z zamierzeniami ich twórców.

 

Możemy także używać Plików Cookies „Społecznościowego Udostępniania” (Social Sharing Cookies). Są to pliki cookies, które pod Państwa nadzorem identyfikują Państwa z Państwa profilami w serwisach społecznościowych takich jak FacebookTwitter i umożliwiają interakcje pomiędzy Państwa działaniami w tych serwisach a naszą Witryną, a także przyczyniają się do tego, że przejście pomiędzy tymi stronami internetowymi następuje bez zakłóceń.

 

II kategoria: Pliki Cookies „Wydajnościowe”

 

Te cookies zbierają informacje, o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony odwiedzający przeglądają najczęściej, i czy otrzymują z podstron wiadomości o błędach. Te pliki cookies nie zbierają informacji, które identyfikują odwiedzającego. Wszystkie informacje, które są zbierane przez te pliki cookies są połączone, stąd są anonimowe. Te pliki cookies są używane wyłącznie w celu poprawy sposobu funkcjonowania strony internetowej.

 

 

Jakiego typu Plików Cookies „Wydajnościowych” używamy na Witrynie?

 

Używamy Google Analytics do pomocy przy analizie sposobu korzystania z naszej Witryny. To narzędzie analityczne używa plików cookies, które są plikami tekstowymi umieszczonymi na Państwa komputerze, w celu zbierania zanonimizowanej informacji o standardowych internetowych logowaniach oraz zachowaniach odwiedzającego. Informcja wygenerowana przez te pliki cookies o sposobie korzystania przez Państwa z Witryny (włączając adres IP) jest przesyłana do Google. Przedmiotowa informacja jest wtedy używana do oceny sposobu korzystania z Witryny przez odwiedzających i do stworzenia statystycznych raportów o funkcjonowaniu Witryny. Aby wyłączyć opcję śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych odwiedź http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

III kategoria: Pliki Cookies „Funkcjonalne”

 

Te pliki cookies pozwalają stronie internetowej „zapamiętać” ustawienia, które Państwo uprzednio na niej wybraliście (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, z którego Państwo pochodzicie) oraz dostarczają rozszerzone, bardziej osobiste usługi. Dla przykładu, strona internetowa może udostępnić Państwu informacje o pogodzie lub o ruchu ulicznym poprzez przechowywanie w plikach cookies informacji o regionie, w którym Państwo się znajdujecie. Przedmiotowe pliki cookies mogą być także używane do „zapamiętania” zmian ustawień dokonanych w zakresie wielkości oraz rodzaju czcionki oraz innych części stron internetowych, które mogą być przez Państwa spersonalizowane. Te pliki cookie mogą być także wykorzystywane w celu udostępnienia usług, o które Państwo zawnioskowaliście, takie jak oglądanie plików video oraz komentowanie bloga. Informacje, które zawierają te pliki cookies mogą być zanonimizowane i nie mogą śledzić Państwa aktywności na innych stronach internetowych.

 

Jakiego typu Plików Cookies „Funkcjonalnych” używamy na Witrynie?

 

Za Państwa zgodą możemy umieścić pliki cookie w celu „zapamiętania” Państwa ustawień (Pliki Cookie „Ustawień Preferencji” – Preference Cookie), dzięki czemu nie musicie Państwo wpisywać ponownie swoich danych (ustawienia dotyczące kraju, wieku oraz języka) w bramce do Witryny. Wyrażenie zgody na umieszczenie tych plików Cookiem nie jest wskazane, jeżeli dzielicie Państwo komputer z inną osobą.

 

Możemy używać także Plików Cookies „Sesyjnych” (Session Cookies), które są tymczasowymi plikami cookies i pomagają w przeglądaniu Witryny, oraz będą „zapamiętywał” ustawienia, które wybraliście Państwo w czasie danej sesji. Te pliki cookies są usuwane w chwili, gdy opuszczacie Państwo Witrynę.

IV Kategoria: Pliki Cookies „Nakierowane Na Osobę: oraz Pliki Cookies „Reklamowe”

 

Te pliki cookies są używane w celu przesłania reklam, które są bardziej dostosowane do Państwa zainteresowań. Są one także wykorzystywane do ograniczenia ilości wyświetleń reklam, które Państwo oglądaliście oraz do oszacowania efektywności kampani reklamowej. Są one często umieszczone przez podmioty reklamowe za zgodą właściciela strony internetowej. „Zapamiętują” one, że odwiedziliście Państwo stronę internetową, a ta informacja jest przekazywana następnie innym podmiotom, np. reklamodawcom. Dosyć często Pliki Cookies „Nakierowane Na Osobę” oraz Pliki Cookies „Reklamowe” będą powiązane z funkcjonalnością strony internetowej, jeżeli udostępniane usługi są świadczone przez inne podmioty.

 

Jakiego typu Plików Cookies „Nakierowanych Na Osobę” oraz Plików Cookies „Reklamowych” używamy na Witrynie?

 

Nie używamy w tym momencie tego typu plików cookies, jednakże możemy zacząć ich używać w przyszłości. W przypadku, gdybyśmy zaczęli używać takich plików cookies zaktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności w ten sposób, żebyście zostali Państwo powiadomieni, jakiego typu Plików Cookies „Nakierowanych Na Osobę” oraz Plików Cookies „Reklamowych” używamy.

 

Jak możecie Państwo wyłączyć/włączyć pliki cookies?

 

Macie Państwo możliwość wyrażenia zgody albo odmowy na używanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce. Jednakże, w sytuacji, gdy pliki cookies są wyłączone, możecie Państwo nie mieć możliwości używania wszystkich interaktywnych funkcjonalności naszej Witryny.

 

Jest wiele sposobów zarządzania plikami cookies. Prosimy przejrzeć instrukcje obsługi przeglądarki albo sekcję „Pomoc”, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Dla przykładu w programie Internet Explorer, możecie Państwo przejść do Narzędzia/Opcje Internetowe/Zabezpieczenia i Prywatność w celu dostosowania przeglądarki do Państwa oczekiwań. Jeżeli używacie Państwo różnych komputerów w różnych lokalizacjach musicie się Państwo upewnić, że każda przeglądarka jest dostosowana do Państwa ustawień w zakresie cookies.

 

Niektóre nowoczesne przeglądarki umożliwiają analizę polityki prywatności danej strony internetowej i kontrolowanie przez użytkownika jego potrzeb w zakresie polityki prywatności. Znane jest to, jako usługa „P3P” (Privacy Preferences Platform).

 

Pliki cookies zainstalowane w folderze cookie w Państwa przeglądarce można łatwo usunąć. Dla przykładu, jeżeli używacie Państwo Microsoft Windows Explorer:

- otwórz „Windows Explorer”,

- kliknij „Szukaj” na pasku narzędzi,

- wpisz „cookie” w polu wyszukiwarki „Foldery i pliki”,

- zaznacz „Mój komputer” w polu wyszukiwania,

- kliknij „Szukaj teraz” – podwójne kliknięcie na znalezione foldery,

- wybierz jakikolwiek plik cookie,

- zaznacz „Usuń” na klawiaturze.

 

Jeżeli nie używacie Państwo Microsoft Windows Explorer, powinniście Państwo wpisać „cookies” w sekcji „Pomoc” w celu otrzymania informacji, gdzie można znaleźć folder cookie.

 

 1. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Otrzymane od Państwa Dane osobowe mogą być używane i przekazywane na następujące sposoby:

 

 1. WIADOMOŚCI MARKETINGOWE.

Możemy wykorzystywać otrzymane od Państwa informacje w celu nawiązania kontaktu z Państwem oraz przekazania informacji o produktach i usługach dystrybuowanych przez naszą Firmę. Mają Państwo jednak prawo zdecydować, czy chcą Państwo otrzymywać od nas wiadomości, podczas pierwszej rejestracji w Witrynie. Będą też Państwo mieli możliwość zrezygnować z otrzymywania wiadomości w dowolnym momencie. Ta możliwość jest dokładniej omówiona w punkcie „Rezygnacja, dostęp, pytania i dalsze informacje” poniżej.

 1. ANALIZA MARKETINGOWA.

Możemy wykorzystywać otrzymane od Państwa informacje do celów wewnętrznej analizy marketingowej, na przykład w celu oceny trendów konsumenckich oraz ruchu w Witrynie. Zastrzegamy sobie także prawo do przekazywania nieosobowych informacji osobom trzecim, na przykład reklamodawcom, w zagregowanej, anonimowej formie. Dane takie nie będą zawierały żadnych informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Informacje pozwalające na Państwa identyfikację będą mogły być udostępniane wyłącznie instytucjom przeprowadzającym badania marketingowe, tylko po uzyskaniu Państwa zgody.

 1. OBSŁUGA TRANSAKCJI.

Możemy wykorzystywać otrzymane od Państwa Dane osobowe, aby odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące sposobu dokonywania transakcji zakupu (np. przy użyciu karty kredytowej) naszych produktów lub produktów oferowanych przez naszych przedstawicieli, a także w celu sfinalizowania transakcji (np. dostarczenia towaru). Podane przez Państwa Dane osobowe mogą być używane przez autoryzowanego sprzedawcę w celu obsługi transakcji zakupu.

 1. OFERTY OSÓB TRZECICH.

Możemy udostępnić Państwa Dane tylko wybranym firmom i instytucjom w celu przekazania wiadomości marketingowych i promocyjnych Państwa interesujących. W takim przypadku Państwa Dane zostaną przekazane danej firmie lub organizacji, która zobowiązana będzie do zapewnienia ich poufności oraz do respektowania ograniczeń w korzystaniu z Danych osobowych. Wcześniej poprosimy Państwa o zgodę, zanim przekażemy Państwa Dane osobie trzeciej w celu przesłania wiadomości lub ofert, chyba że przekazanie Danych będzie wykonane na Państwa prośbę.

 1. PUBLICZNE (INTERAKTYWNE) OBSZARY WITRYNY.

Informacje wysyłane przez użytkowników oraz umieszczane w publicznych, interaktywnych obszarach Witryny (np. chat roomy, tablice ogłoszeń oraz grupy dyskusyjne) są dostępne oraz mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników. Dlatego umieszczenie takiej informacji wiąże się z możliwością otrzymywania niechcianych wiadomości lub odpowiedzi od innych użytkowników. Prosimy o zachowanie ostrożności przy ewentualnym przekazywaniu swoich Danych osobowych na publicznych (interaktywnych) obszarach strony. Jeżeli będziemy w stanie stwierdzić, że zamierzają Państwo swoje Dane osobowe w tej części Witryny, wcześniej wygenerowany zostanie stosowny komunikat, informujący Państwa o tym, iż Państwa Dane zostaną zamieszczone w interaktywnym obszarze Witryny i mogą być publicznie udostępnione. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania innych podmiotów wykorzystujące Dane osobowe użytkownika, które zostały udostępnione przez niego na publicznych (interaktywnych) obszarach Witryny.

 1. REORGANIZACJA FIRMY.

W przypadku sprzedaży, fuzji, połączenia, zmiany głównego udziałowca, znaczącej zmiany w strukturze własności akcji lub innej reorganizacji Firmy połączonej z jej likwidacją (zwanej dalej„Transakcją”) następca prawny Firmy stanie się administratorem Danych. Jeżeli dla przeprowadzenia Transakcji konieczne będzie ujawnienie Państwa Danych osobowych podmiotom trzecim, wówczas wystąpimy do Państwa o stosowną zgodę w tym zakresie.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH WŁAŚCIWYM ORGANOM PAŃSTWOWYM

Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania właściwym organom państwowym Państwa Danych osobowych w granicach określonych prawem, jeśli jest to konieczne w celu wykrycia, zapobiegania lub ochrony naszej Firmy lub osób trzecich przed działaniami polegającymi na pomyłce, zaniedbaniu, złamaniu umowy, kradzieży, oszustwie oraz innych czynach nielegalnych lub szkodliwych.

 1. MARKETING PRODUKTÓW I USŁUG PODMIOTÓW TRZECICH

O ile wyrazili Państwo na to swoją zgodę, będziemy również uprawnieni do przekazywania Państwu informacji o produktach i usługach podmiotów trzecich w granicach udzielonej nam zgody.

 

 1. UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Poza przypadkami ujawnienia lub przekazania Danych osobowych, o których mowa powyżej, każdorazowo możemy udostępniać Państwa Dane osobowe następującym podmiotom:

 1. Naszym dostawcom usług oraz podwykonawcom, w tym także partnerom, których zadaniem jest wykonywanie działań w naszym imieniu i na naszą korzyść, w dziedzinach takich, jak magazynowanie i dostarczanie, marketing i reklama, przetwarzanie danych, opracowywanie oprogramowania, zarządzanie witryną i stronami internetowymi oraz hosting, usługi informatyczne, biurowe, prawne, księgowe oraz audytorskie, a także inne usługi wykonywane przez naszych dostawców usług, jednakże pod warunkiem, że firmy te nie będą zbierać, przechowywać, używać oraz przekazywać dalej otrzymanych od nas Danych osobowych w celach innych niż te, które wynikają ze zleconych im przez nas zadań lub są przewidziane przez przepisy prawa. Udostępnienie, o którym mowa w tym punkcie, będzie dokonywane w oparciu o umowę lub umowy o powierzenie przetwarzania Danych osobowych. Lista podmiotów, którym powierzono przetwarzanie Danych osobowych dostępna jest na Witrynie;

 2. Osobom lub organizacjom, które mają prawo do otrzymania Państwa Danych osobowych w rozumieniu punktu „Cele zbierania Danych” powyżej;

 3. Innym osobom trzecim, które uzyskają Państwa zgodę lub w wypadku, kiedy przekazanie Danych jest wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

 

Poważnie traktujemy kwestię bezpieczeństwa, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzane przez nas dane były bezpieczne .Zwracamy jednak uwagę, że korzystanie z Witryny oraz usług oferowanych przez Diageo może wiązać się z zagrożeniami związanymi z Internetem. Więcej aktualnych informacji znajdą Państwo pod adresem swiatwhisky.jw@diageo.com. Miejsce, w którym przechowywane są dane, chronione jest zabezpieczeniami fizycznymi, elektronicznymi oraz administracyjnymi w celu odpowiedniej ochrony powierzonych nam danych. Stosujemy sprawdzone zabezpieczenia chroniące przed nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem danych osobowych udostępnianych nam przez użytkowników za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej.

Nie mamy jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną pomiędzy momentem ich wysłania przez Państwa, a dotarcia do nas. W związku z tym zalecamy, aby nie kierowali Państwo do nas informacji naruszających prawo lub poufnych w poczcie elektronicznej.

Państwa obowiązkiem jest kontrolowanie rozpowszechniania i użytkowania Państwa hasła, kontrola dostępu do Państwa konta oraz sposobu jego użytkowania, oraz powiadomienie nas o chęci anulowania konta.

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych, które będą przez nas przechowywane zostanie zagrożone. W takim przypadku skontaktujemy się z Państwem, aby powiadomić o zaistniałej sytuacji. Jeżeli sytuacja ta będzie miała miejsce, skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe w danych okolicznościach, a jeżeli będziemy w posiadaniu Państwa adresu e-mail, zrobimy to za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. REZYGNACJA, DOSTĘP, PYTANIA I DODATKOWE INFORMACJE

 

Na Państwa prośbę lub gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, zobowiązujemy się do potwierdzenia, jakie Państwa Dane osobowe są przez nas przechowywane. W tym celu prosimy przesłać zapytanie na adres poczty elektronicznej swiatwhisky.jw@diageo.com. Każdy użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie dokonać modyfikacji lub aktualizacji swoich Danych osobowych. W każdym czasie użytkownik może także usunąć swoje Dane osobowe, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z usług dostarczanych przez nas za pośrednictwem Witryny.

 

 1. WIADOMOŚCI O SIOSTRZANYCH MARKACH

 

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na Przetwarzanie Państwa Danych osobowych dla celów marketingu produktów alkoholowych dystrybuowanych przez Diageo Polska Sp. z o.o. mogą Państwo otrzymywać od nas wiadomości dotyczące marek i produktów należących do spółek z grupy Diageo której podmiotem dominującym jest Diageo plc zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 23307, z siedzibą przy 8 Henrietta Place, London W1G 0NB, Wielka Brytania (zwane dalej „Marki Diageo”), a których aktualna lista dostępna jest pod adresemwww.diageobrands.com.

Czasami możemy też przesyłać Państwu informacje o Markach Diageo nieopisanych na stronie www.diageobrands.com (np. o naszych nowych markach). Zachęcamy do odwiedzania co jakiś czas strony www.diageobrands.com, aby dowiedzieć się, jakie nowe marki dołączyły do Marek Diageo. Lista Marek Diageo będzie regularnie uaktualniana.

Wyrażenie zgody na to, abyśmy przesyłali Państwu wiadomości dotyczące Marek Diageo nie oznacza, że będziemy przesyłać Państwu informacje dotyczące wszystkich Marek Diageo. Będziemy Państwu przekazywać tylko te informacje, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa szczególnie interesujące. Każda taka wiadomość będzie też zawierała możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji o danej marce lub o wszystkich Markach Diageo.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt: Diageo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa.

 

 1. LINKI

Ta Witryna może zawierać linki lub odnośniki do stron i witryn znajdujących się poza naszą kontrolą. Informujemy, że nie mamy możliwości kontrolowania tych stron i witryn oraz że nasze przepisy dotyczące ochrony prywatności ich nie obejmują. Zachęcamy Państwa do przeczytania zasad ochrony prywatności oraz regulaminów stron połączonych, na które Państwo wchodzą po opuszczeniu naszej Witryny.

 

 1. PRAWO WŁAŚCIWE

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym ustawę o ochronie danych osobowych.

Data ostatniej aktualizacji, 16.04.2013 r.


 

Odwiedź nasz fanpage Facebook