WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedną z najstarszych Uczelni medycznych w Polsce – od ponad 200 lat kształci najlepszych specjalistów w zakresie nauk medycznych i farmaceutycznych.

Działalność Uczelni oparta jest na tradycjach uniwersyteckich i uniwersalnych wartościach. Uniwersytet przestrzega zasad dobrej praktyki klinicznej i farmaceutycznej, zachowując międzynarodowe standardy edukacyjne.

Oferta edukacyjna obejmuje 13 kierunków oraz 2 specjalności.   

Nasi pracownicy są wybitnymi specjalistami, zaliczanymi do czołówki polskich naukowców. Wielu z nich to krajowi konsultanci w różnych dziedzinach medycyny.

Warszawski Uniwersytet Medyczny to także profesjonalna opieka nad pacjentami, praca naukowa i kształcenie w pięciu szpitalach klinicznych należących do Uczelni. Są to:

• Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 1a
• Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13
• Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Marszałkowskiej 24 (filia przy ul. Działdowskiej 1)
• Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny  Mazowieckiej przy ul. Karowej 2

Uniwersytet korzysta także z bazy obcej - szpitali zlokalizowanych w Warszawie i okolicach, w których prowadzą działalność Kliniki WUM.


Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego objął honorowym patronatem kampanię edukacyjną  "Alkohol to odpowiedzialność. Pij rozważnie".

---------------------

http://www.wum.edu.pl

Odwiedź nasz fanpage Facebook