FUNDACJA KRZYŚ

Fundacja KRZYŚ jest organizacją non-profit, działającą na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.


Od momentu powstania w 2004 roku, Fundacja angażuje się w szereg działań i projektów, również europejskich, mających na celu m.in. stworzenie platformy porozumienia i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami wszystkich trzech sektorów społeczeństwa obywatelskiego (rząd, biznes i organizacje pozarządowe).

Fundacja realizując projekty (m.in. Europejska Noc Bez Wypadku, HEROES, Symulator Bezpiecznej Jazdy) udostępnia wiedzę i doświadczenie międzynarodowe, budując w ten sposób świadomość społeczeństwa na temat ryzyka prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu.
Kampania Europejska Noc Bez Wypadku uzyskała w 2009 roku tytuł najciekawszej ogólnopolskiej inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w konkursie „ORLEN Bezpieczne Drogi”, natomiast w roku 2011 została uznana przez Komisję Europejską za sztandarowy projekt Europejskiego Roku Wolontariatu.
Fundacja KRZYŚ została uznana za organizację pozarządową roku w konkursie „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011”, zorganizowanym przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

------------------

http://www.krzys.org.pl/

Odwiedź nasz fanpage Facebook